Ydalir

Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom
Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter
Byggherre: Smedvig Eiendom
Areal 2.800 m²
Byggekostnader: 100mill

Vårt Oppdrag Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB), Geoteknikk (RIG)

Geoteknisk prosjektering for sikring av bergskjæringer i byggegrop med fjellbolter, på campus til Universitetet i Stavanger

IFC-modellen til bygget er komplett 3D-armert. Bøyelister taes direkte ut av modell på byggeplass.

Ferdigstillelse: 2017

Utvikling & design av Vecora