Procon Rådgivende
Ingeniører
er et frittstående rådgivende ingeniørfirma i bygge- og anleggssektoren. Firmaet ble etablert i 1995. Vi er totalt 22 ansatte, hvorav 5 er RIF-godkjente medlemmer.
(Rådgivende Ingeniørers Forening).
Samarbeidsfirma
Procon Rådgivende Ingeniører AS har utvidet samarbeid med Procon AS (Karmøy) og har blant annet felles KS system.

Vi samarbeider imidlertid også kontinuerlig med firma og personer som vi kjenner og føler oss trygge på, og som kompletterer/øker vår kompetanse og som kan øke vår egen kapasitet i de tilfeller dette skulle være aktuelt. Vi har bred erfaring, og flere referanser, hvor vi har vært i større tverrfaglige konstellasjoner.
Les mer
Utvikling & design av Vecora