Våre ansatte

Byggeteknikk

Arne Mong Birkeland
Daglig leder. Kompetanse: RIB, RIG, ByFy
Stavanger Ingeniørhøgskole 1986
Senioringeniør MRIF
915 46 844
amb@proconri.no
Jan Inge Knutsvik
Kompetanse: RIB, RIG, ByFy
NTH 1991
Sivilingeniør MRIF
990 99 917
jik@proconri.no
Bjørn Uppstad
Faglig Leder Byggeteknikk. Kompetanse: RIB, RIG, ByFy
NTH 1993
Sivilingeniør MRIF
avd. Kristiansand
416 98 745
bu@proconri.no
Tov Ramberg
Avdelingsleder Kristiansand. Kompetanse: RIB, RIBtre, ByFy
UIS 2011
Master of Science
avd. Kristiansand
977 67 718
tr@proconri.no
Henriette F. Jakobsen
Kompetanse: RIB
UiS 2014
Master of Science
901 02 663
hfj@proconri.no
Kjersti Ingeborg Nordal
Kompetanse: RIB, RIBtre
NTNU 2016
Master of Science
913 41 650
kin@proconri.no
Terje Gjerde
Kompetanse: RIB
HIS 2001
Høyskoleingeniør
997 39 130
tg@proconri.no
Terje Woll
Kompetanse: RIB, RIBprefab
HIG 2001
Høyskoleingeniør
920 44 805
tw@proconri.no
Vegar Austlid
Kompetanse: RIB
NTNU 1998
Sivilingeniør
930 98 957
va@proconri.no
Truls Thorkildsen
Kompetanse: RIB, BIM
HIG 2011
Høyskoleingeniør
957 04 623
tt@proconri.no
Gunnar Olsen
Kompetanse: RIB
NTNU 2010
Master of Science
951 67 811
go@proconri.no
Oddbjørn W. Oseland
Kompetanse: RIB
NTNU 2018
Master of Science
414 09 109
oo@proconri.no
Erlend Grøtta Giske
Kompetanse: RIB, RIBtre, BIM
NTNU 2015
Master of Science
404 70 641
egg@proconri.no
Elin Graneland
Kompetanse: RIB
UIS 2021
Sivilingeniør
459 16 506
elin@proconri.no
Nils Osaland
Kompetanse: RIB
Stavanger Ingeniørhøgskole 1986
Ingeniør
906 10 844
no@proconri.no
May Brit Harestad Osaland
Kompetanse: RIB
Stavanger Ingeniørhøgskole 1986
Ingeniør
979 81 385
mbho@proconri.no
Arne Gabrielsen
Kompetanse: RIB
Teknisk Fagskole Stavanger 2001
Ingeniør
916 74 305
ag@proconri.no
Olav Gjermund Viki
Kompetanse: RIB
UiA 2022
Ingeniør
avd. Kristiansand
970 73 306
ov@proconri.no

Bygningsfysikk

Kjetil Hannisdal Ask
Driftsansvarlig bygningsfysikk
HIB 2009
Ingeniør MRIF
957 89 626
ka@proconri.no
Anders Nesdal Sundli
Kompetanse: ByFy, RIEn, RIDagslys
Danmarks Tekniske Universitet 2020
Master of Science
986 42 747
ans@proconri.no
Nils Færing
Faglig leder Bygningsfysikk
NTNU 2012
Master of Science
920 61 755
nf@proconri.no

Geoteknikk

Thomas Nilsen
Faglig leder Anlegg og Geoteknikk
NTNU 2008
Master of Science MRIF
920 18 228
tn@proconri.no
Mari Thu Randulff
Driftansvarlig Geoteknikk
NTNU 2018
Master of Science
482 38 992
mtr@proconri.no
Lise Løw Løhre
Geotekniker
NTNU 2017
Master of Science
476 47 715
ll@proconri.no
Linda Cathrin Olsen
Geotekniker
UIS 2020
Master of Science
917 90 538
lco@proconri.no
Markus Inden
Geotekniker
RWTH Aachen University 2023
Sivilingeniør
901 67 930
mi@proconri.no

Administrasjon

Tove Skjæveland
Kontor / Administrasjon
51 56 90 90
906 52 953
post@proconri.no
Utvikling & design av Vecora