Kort om Procon Rådgivende Ingeniører AS

Vi er en frittstående rådgiver eiet kun av ansatte. Våre oppdragsgivere er private, industri, entreprenører, kommuner, fylkeskommunen, etc. Vi er i dag et av de større prosjekteringsfirmaene på Sør- og Sørvestlandet, og arbeider med mange av de største prosjektene i regionen.

Vi har sentral godkjenning for alle våre fagområder.

Procon RI på Linkedin

Miljø og bærekraft er viktig for Procon RI. Procon RI er miljøfyrtårnsertifisert, noe som betyr at vi jobber systematisk med å forbedre vår miljøpåvirkning internt og i prosjekter vi er med i. Vi har en egen miljøavdeling som jobber med å oppfylle miljøkravene som våre kunder møter i dag og de som kommer. Vi ser miljø i et helhetsperspektiv og involverer alle fag i miljøarbeidet. 

Miljøpolicy

Procon RI skal være en foretrukken arbeidsgiver og arbeidsplass. Vi skal legge til rette for et tryg tog trivelig miljø og tilrettelegge for at alle forutsetninger for å yte vårtbeste er til stede. Dette gjenspeiles i at våre ansatte blir værende. Procon RI skal identifisere temaer for ytre miljø og gi bærekraftige løsninger for våre oppdragsgivere. Løsninger skal ha høy karboneffektivitet som oppnås ved lavressursbruk og reduksjon av klimagassutslipp. Vi anser vår påvirkning som størst gjennom prosjekter. Vi jobber for å påvirke våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere til også å sette seg høye miljømål og velge miljøriktige løsninger. Våre rådgivere i Procon RI skal forstå og ivareta hensyn til det ytre miljø på lik linje med andre mål i prosjektet.

Her er Procons årlige klima og miljørapport.

Kvalitet
Procon RI er medlem hos RIF hvorav 5 er RIF-godkjente medlemmer og benytter oss av RIF sin standard ansvarsforsikring.

Vi er medlem av:
• FIB (Fédération Internationale du Béton)
• Norsk Stålforbund
• Norsk Betongforening
• Pianc (Havneingeniørforeningen)
• Forum for trekonstruksjoner
• Norsk forening for betongrehabillitering.  
• To av våre rådgivere er med i RIF sine ekspertutvalg innenfor bygg- og anleggsteknikk, og bygningsfysikk.

Procon Rådgivende Ingeniører AS er en uavhengig rådgiver. Vi tror at dette er en fordel ved at vi lettere kan tilpasse oss våre kunders behov,  kan samarbeide med alle andre aktører i markedet og har en raskere beslutningsvei.

Organisering
Procon Rådgivende Ingeniører AS er et firma med totalt 27 ansatte. Vi har kontorer i Stavanger og Kristiansand.

Vi har et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid, og jobber kontinuerlig med andre firma og personer som vi kjenner og fører oss trygge på. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder et bredt spekter av kompetanse og kapasitet.‍

Organisasjonskart
Firmaets tjenesteområder er:
 • Byggeteknikk (RIB)
 • Klimagassberegninger
 • Dagslysberegning
 • Anleggsteknikk (RIB)
 • Kontroll (prosjektering og utførelse)
  RIB, RIG og BiByfy
 • BIM
 • Bygningsfysikk/energiberegning
  (RIByFy)
 • Geoteknikk (RIG)
 • VDC
Kvalitetssikringssystem.

Firmaene har etablert kvalitetssikringssystem, basert på NS-EN 9001 Rutiner er tilpasset TEK 17. Vårt system er bygget opp via Holte Byggsafe sitt system. Ansvarlige for firmaets kvalitetssystem er:

Arne Gillesvik Hovedansvarlig for KS-system og KS-rutiner Bjørn Uppstad Ansvarlig for kvalitetskontroll i Procon Rådgivende Ingeniører AS

Utvikling & design av Vecora