Kort om Procon Rådgivende Ingeniører AS

Våre oppdragsgivere er private, industri, entreprenører, kommuner, fylkeskommunen, etc. Vi er i dag et av de større prosjekteringsfirmaene i Rogaland, og arbeider med mange av de største prosjektene i distriktet. Firmaet er medlem hos RIF, og benytter seg av RIF sin standard ansvarsforsikring. Vi er også medlem av:FIB (Fédération Internationale du Béton) Norsk Stålforbund Norsk Betongforening Pianc. Procon Rådgivende Ingeniører AS er eiet kun av ansatte.

Vi har sentral godkjenning for alle våre fagområder.

Miljøpolicy

Våre interesser og fokus på miljø skal gi oss et konkurransefortrinn som gjør oss til en foretrukken rådgiver.

Procon skal jobbe for at alle ansatte, som den største selvfølge, skal fronte miljøhensyn i alle prosjekter vi deltar i. Samtidig skal det daglig jobbes med å redusere miljøbelastningen på det ytre miljø på jobben og i hjemmet.

Vi har målsetting om at vi årlig skal delta i minste 5 prosjekter som har miljøambisjoner utover myndighetskravet.

Her er Procons årlige klima og miljørapport.

Procon på Linkedin


Organisasjonskart
Firmaets tjenesteområder er:
  • Byggeteknikk (RIB)
  • Anleggsteknikk (RIB)
  • Kontroll (prosjektering og utførelse)
    (KON)
  • BIM og VDC
  • Bygningsfysikk/energiberegning
    (RIByFy)
  • Geoteknikk (RIG)
Kvalitetssikringssystem.

Firmaene har etablert kvalitetssikringssystem, basert på NS-EN 9001 Rutiner er tilpasset TEK 17. Vårt system er bygget opp via Holte Byggsafe sitt system. Ansvarlige for firmaets kvalitetssystem er:

Arne Gillesvik Hovedansvarlig for KS-system og KS-rutiner Bjørn Uppstad Ansvarlig for kvalitetskontroll i Procon Rådgivende Ingeniører AS

Utvikling & design av Vecora