Kort om Procon Rådgivende Ingeniører AS

Våre oppdragsgivere er private, industri, entreprenører, kommuner, fylkeskommunen, etc. Vi er i dag et av de større prosjekteringsfirmaene i Rogaland, og arbeider med mange avde største prosjektene i distriktet. Firmaet er medlem hos RIF, og benytter seg av RIF sin standard ansvarsforsikring. Vi er også medlem av:FIB (Fédération Internationale du Béton) Norsk Stålforbund Norsk Betongforening Pianc. Procon Rådgivende Ingeniører AS er eiet kun av ansatte.

Organisasjonskart
Firmaets tjenesteområder er:
 • Byggeteknikk (RIB)
 • Vi har sentralgodkjenning for våre fagområder.
 • Kontroll (prosjektering og utførelse)
  (KON)
 • Anleggsteknikk (RIB)
 • Hovedvekten er prosjektering innen bygge- og anleggsteknikk, samt bygningsfysikk og energi.
 • Bygningsfysikk/energiberegning
  (RIByFy)
 • Geoteknikk (RIG)
Kvalitetssikringssystem.

Firmaene har etablert kvalitetssikringssystem, basert på NS-EN 9001 Rutiner er tilpasset TEK 10. Vårt system er bygget opp via Holte Byggsafe sitt system. Ansvarlige for firmaets kvalitetssystem er:

Arne Gillesvik Hovedansvarlig for KS-system og KS-rutiner Bjørn Uppstad Ansvarlig for kvalitetskontroll i Procon Rådgivende Ingeniører AS

Utvikling & design av Vecora