Kort om Procon Rådgivende Ingeniører AS

Våre oppdragsgivere er private, industri, entreprenører, kommuner, fylkeskommunen, etc. Vi er i dag et av de større prosjekteringsfirmaene i Rogaland, og arbeider med mange av de største prosjektene i distriktet. Firmaet er medlem hos RIF, og benytter seg av RIF sin standard ansvarsforsikring. Vi er også medlem av:FIB (Fédération Internationale du Béton) Norsk Stålforbund Norsk Betongforening Pianc. Procon Rådgivende Ingeniører AS er eiet kun av ansatte.

Vi har sentral godkjenning for alle våre fagområder.

Miljøpolicy

Procon RI skal være en foretrukken arbeidsgiver og arbeidsplass. Vi skal legge til rette for et trygt og trivelig miljø og tilrettelegge for at alle forutsetninger for å yte vårt beste er til stede. Dette skal gjenspeiles i at våre ansatte blir værende.

Procon RI skal identifisere temaer for ytre miljø og gi bærekraftige løsninger for våre oppdragsgivere. Løsninger skal ha høy karboneffektivitet som oppnås ved lav ressursbruk og reduksjon av klimagassutslipp. Vi anser vår påvirkning som størst gjennom prosjekter og vår målsetning er at vi klarer å påvirke våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere til også å sette seg høye miljømål og velge miljøriktige løsninger.

Våre rådgivere i Procon RI skal forstå og ivareta hensyn til det ytre miljø på lik linje med andre mål i prosjektet.

Her er Procons årlige klima og miljørapport.

Procon på Linkedin


Organisasjonskart
Firmaets tjenesteområder er:
 • Byggeteknikk (RIB)
 • Anleggsteknikk (RIB)
 • Kontroll (prosjektering og utførelse)
  (KON)
 • BIM
 • Bygningsfysikk/energiberegning
  (RIByFy)
 • Geoteknikk (RIG)
 • VDC
Kvalitetssikringssystem.

Firmaene har etablert kvalitetssikringssystem, basert på NS-EN 9001 Rutiner er tilpasset TEK 17. Vårt system er bygget opp via Holte Byggsafe sitt system. Ansvarlige for firmaets kvalitetssystem er:

Arne Gillesvik Hovedansvarlig for KS-system og KS-rutiner Bjørn Uppstad Ansvarlig for kvalitetskontroll i Procon Rådgivende Ingeniører AS

Utvikling & design av Vecora