Vikingskipet Isbanedekke

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør
Byggherre: Hamar Olympiske Anlegg(HOA) / Hamar Kommune
Vårt Oppdrag: Rådgivende Ingeiniører Byggeteknikk (RIB)  
Ferdigstillelse: 2016

Utvikling & design av Vecora