Vassbakk og Stol nytt hovedkontor

Klimagassregnskap fra materialer (Breeam - Mat01) og fra hele byggets livssyklus (Breeam - Man01). Passiv design workshop (Breeam - Ene01), Klimatilpasning (Breeam - LE06) og Robuste materialvalg (Breeam - MAT05)

23-113

Utvikling & design av Vecora