Utvidelse Kai 31 og 32, Ågotnes

18m kaiutvidelse + 60m pir for Birken & Co / CCB Ågotnes

Prosjektering av kai-konstruksjon.

Geoteknisk prosjektering og stabilitetsvurdering av nytt kaiareal og pir. Fundamentering av nytt kaiareal og pir på spissbærende, utstøpte stålrørspeler til fjell. Områdestabiliteten er vurdert.

19-040

Utvikling & design av Vecora