Tastarustå B4 - Tasta

6 boligblokker i 4 etasjer + parkering i kjeller.
Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
Byggherre: Kruse Smith Boligutvikling AS
Arkitekt: Brandsberg Dahl Arkitekter
Årstall: 2010 - 2014

Utvikling & design av Vecora