Tanke Svilands Gate 30

Hovedkontor for Lærdal Medical.

Prosjektering bæresystem for ombygging og påbygging.

Prosjektering bygningsfysikk.

Samarbeid med Snøhetta Arkitekter og Veni.

22-019

Utvikling & design av Vecora