Sykkelbru Porsgrunn Kommune

Procon RI er engasjert av Porsgrunn Kommune som kontrollerende konstruksjonssikkerhet prosjektering og utførelse klasse 3 og geoteknikk prosjektering og utførelseklasse 3. Kontrollern gjøres etter PBL, SAK10, Eurokode og Statens vegvesenvegnormal N400 Bruprosjektering.

Consto Anlegg Sør AS skal bygge ny bru over Porsgrunnelva.

Brua vil bli bygget som en klaffebru, slik at båttrafikk kan ledes forbi brustedet. Den nye brua vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn. Hovedspenn med klaffer er 66 meter og fri bredde er fire meter.

Oppdraget omfatter prosjektering, grunn- og utomhusarbeider, betongarbeider, sjøarbeider, dykker-arbeid,elektro/belysningsarbeider, hydraulikk/styring og stålarbeider.

Brua bygges av stål og betong, og fundamenteresmed stålrørspeler. Montasje av de fire bruseksjonene og bruklaffene utføres medkran fra lekter.

Arbeidene skal utføres i en totalentreprise med oppstart nå i løpet av februar, og med ferdigstillelse februar 2025. 

23-149

Utvikling & design av Vecora