SUS 2023 - Uavhengig kontroll

Oppdragsgiver: Sykehusbygg HF

Byggherre: Helse Stavanger

Kostnadsramme: 8,4 milliarder kroner

Areal: 100 000 m²

Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse innenfor byggteknikk, bygningsfysikk og geoteknikk.

Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor I-park og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger.  Procon RI utfører uavhengig kontroll av fagene byggeteknikk, bygningsfysikk, brann og geoteknikk. Både prosjektering og utførelse.

Utvikling & design av Vecora