SUS 2023 - Uavhengig kontroll

Oppdragsgiver:  Sykehusbygg HF

Byggherre:  Helse Stavanger

Kostnadsramme:  8,4 milliarder kroner

Areal:  100 000 m²

Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor I-park og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger.  Procon RI utfører uavhengig kontroll av fagene byggeteknikk, bygningsfysikk, brann og geoteknikk. Både prosjektering og utførelse.

Utvikling & design av Vecora