SUS 2023 Supplerende grunnundersøkelser

Supplerende geotekniske grunnundersøkelser for infrastrukturen til det nye sykehuset i Stavanger. Det er utført totalsondering i 28 punkt, trykksondering i 5 punkt, prøvetaking med naverbor og 54 mm sylinder i til sammen 5 punkt og hydraulisk piezometer i 3 punkt. Resultatene for undersøkelsene er beskrevet i en geoteknisk grunnrapport.

Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF

Ferdigstillelse 2019

Utvikling & design av Vecora