Superparken

Oppdragsgiver: Strand kommune
Arkitekt: L2 Arkitekter
Byggherre: Strand Kommune
Vårt Oppdrag: Rådgivende ingeiniører byggeteknikk (RIB) og geoteknikk (RIG) 
Ferdigstillelse: 2019

Utvikling & design av Vecora