Stavanger Rådhus, Mulighetsstudie

Oppdragsgiver:  Stavanger Eiendom

Arkitekt:  Stavanger Eiendom

Byggherre:  Stavanger Kommune

Kostnadsramme:  Estimert 240 mill 

Areal:  6705 m²  BTA

Mulighetsstudie av rehabilitering av eksisterende råhus. Bygget er fra 1960.

Utarbeidelse av premissdokumnet. Kartlegging av eksisterende konstruksjoner. Utarbeidelse av forslag til oppbygning av fasade og takkonstruksjoner. Utarbeidelse av løsning for kuldebroer ifm. bevaring av eksisterende betongkonstruksjoner.Deltakelse i prosjekteringsmøter.

Utvikling & design av Vecora