Sola sykehjem

Oppdragsgiver: Sola sykehjem
Arkitekt: Arkipartner
Byggherre: Sola kommune
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniører byggeteknikk (RIB)
Ferdigstillelse: Oppstart medio 2016, ferdigstilles 2019 

Utvikling & design av Vecora