Skredfarevurdering Vassbø

Prosjektleder geoteknikk

Kartlegging av skredfare ved Vassbø i Bjerkreim kommune ifm. utbygging i NVEs aktsomhets område for stein- og snøskred.

Oppdragsgiver: privatperson

År: 2017

17019

Utvikling & design av Vecora