Skredfarevurdering Vassbø

Prosjektledergeoteknikk

Kartlegging avskredfare ved Vassbø i Bjerkreim kommune ifm. utbygging i NVEs aktsomhetsområdefor stein- og snøskred.

17019

Utvikling & design av Vecora