Sandvand kraftverk

Geoteknisk prosjektering av midlertidigfyllingsdam, og vurdering av grunnforhold og grunnens bæreevne for kraftstasjonen. Beskrivelse av byggkrav, oppbygning av masse, komprimering,fyllingsdammens dimensjoner og beregning av dammens stabilitet iht. NVE sinveileder nr. 4. Tett oppfølging undervegs i prosjektet.

Oppdragsgiver: Hordaland Rørteknikk AS

År: 2019

19-060

Utvikling & design av Vecora