Randaberggården

Geoteknisk prosjektering av næringsbyggfundamentert på betongpeler.

Oppdragsiver: Byggtek AS

Ferdigstillelse: 2019

18081

Utvikling & design av Vecora