Oransjeriet - Avaldsnesgata 95 c

Næringsbygg
Oppdragsgiver: Jivanmukta AS
Byggherre: Jivanmukta AS
Arkitekt: Bark arkitekter AS
Årstall: 2012/2013

11029

Utvikling & design av Vecora