St. Svithun vgs

Ombygning og påbygg St. Svithun skole
Oppdragsgiver: Alliance Arkitekter
Byggherre: Rogaland Fylkeskommune
Arkitekt: Alliance Arkitekter
Årstall: 2014/2016

Utvikling & design av Vecora