Kai + bulkanlegg - Norcem Risavika

Norcem åpnet i slutten av 2014 ny sementterminal iStavanger nærmere vestemt Risavika havn

Den nye sementterminalen består av fire nye siloermed 11 meter i diameter og høyde på 39,5meter.

Procon RI prosjekterte her fundamenteringen ogbulkplaten samt ny kai på 50 meter for lossing av sement.

Kaien består av prefabrikkerte elementer. Disse bleprodusert på land, hvert element veide rundt 300tonn. All armering var i 3D ogbyggeplass var veldig fornøyd med dette da de tok i bruk dette for første gang.Trolig var dette en av de første anleggsprosjektene i området som ble levertmed 3D armering.


Oppdragsgiver: Birken & Co AS
Byggherre: Norcem
Årstall: 2012-2014

Utvikling & design av Vecora