Nærbø Ungdomsskole - Svømmehall

Oppdragsgiver:  Hå kommune

Byggherre:  Hå Kommune

Areal:  847m²

Gjennomføring av tilstandanalyse for eksisterende svømmehall. Utvidet tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner i samarbeid med Dagfinn Skaar AS. Forslag til tiltak ifm. rehabilitering til dagens standard. Utarbeidelse av grov kalkyle for eksisterende svømmehall og ny svømmhall.

Utvikling & design av Vecora