Landsbyhagen, Randaberg

Leilighetsbygg, to blokker med 5 etasjer

19-026

Utvikling & design av Vecora