Krusemarka, Hå kommune

Oppdragsgiver: Cowi
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) 
Grunnundersøkelser og prosjektering av vei ihht.
Statens Vegvesen sin prosjekteringsnorm.  

16207

Utvikling & design av Vecora