Krusemarka, Hå kommune


Geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering av fylkesvei på siltig leire. Vurdering av vegdekke, bærelag og frostsikring.

Oppdragsgiver: Cowi

16207

Utvikling & design av Vecora