Kjempeholen 1 & 3

Kjempeholen 1 & 3 - Leiligheter
Oppdragsgiver: Kruse Smith Eiendom AS
Byggherre: Kruse Smith Boligutvikling AS
Arkitekt: Klepp Prosjektering AS
Årstall: 2013-2014

Utvikling & design av Vecora