Kai Vestkorn, Tau Mølle

9m kai for Vestkorn Milling AS / Skanska

15-027

Utvikling & design av Vecora