IPark -I3

IPark -i3 ombygning 
Oppdragsgiver: Ipark Eiendom AS
Bygherre: Ipark Eiendom AS
Arkitekt: Brandsberg Dahls Arkitekter
Årstall: 2013-2015

13048

Utvikling & design av Vecora