Innoasis

Et gjenvinning og ombyggings-prosjekt i det gamle NAV-bygget i Sverdrupsgate, Stavanger.

Bygget er på ca 4000m²..I midten av bygget er det et glassatrium med trapp som også fungere som en tribune. Bygget har grønne tak og vegger, samt solceller på taket. Toppetasjen har møterom med god takhøyde og fantastisk utsikt over Ryfylke.

Byggingen har hatt veldig stort fokus på gjennbruk og har oppnådd BREEM-standard Very Good.

Procon ar hatt rollen som RIB, RIByfy og RIG i prosjektet. Noen av leveransene har vært detaljprosjektering av bærende trekonstruksjoner, ombrukskartlegging, klimagassregnskap og tilstandsanalyse.

Byggherre: Smedvig Eiendom

Arkitekt: Helen og Hard

Entreprenør: Faber Bygg

Bilde ved Sindre Ellingsen

Utvikling & design av Vecora