Industrivegen, Tau næringspark

Detaljprosjektering av ny støttemur på berg i forbindelse med riving av en eldre støttemur. Ny mur skal ha en høyde opptil 11m. Muren er beregnet for flere lasttilfeller for oppføring av bygg over muren.

Oppdragsgiver: Tau Næringspark Drift AS

År: 2019

19-048

Utvikling & design av Vecora