Husene i Skogen, Jåttå

Rådgivende ingeniør byggteknikk. Fem etasjer i massivtre, seks blokker.

Ferdigstillelse: 2021

Utbygger: Husene i Skogen AS

Arkitekt: Helen & Hard AS

19086

Utvikling & design av Vecora