Hulda Garborgs Hus

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS

Arkitekt: KAP

Byggherre: Statsbygg

Ferdigstillelse: 2018

Areal: 1980m²

Prosjektleder konstruksjon

Tillbygg Hulda Garborgs Hus

Universitetet i Stavanger (UiS) har gitt Statsbygg i oppdrag å oppføre et bygg med totalt 1980 m² fordelt på tre etasjer i tilknytning til eksisterende bygningsmasse på Hulra Garborgs Hus.

Bygningsfysikk:

I forbindelse med prosjektering av bygningsfysikk er det utarbeidet premissdokumnet, kvalitetssikring av byggdetaljer og tegninger, angivelse av oppbygning av gulv-, tak- og veggkonstruksjoner basert på u-verdier fra energiberegningen og deltakelse i særmøter. Da prosjektet er klassifisert som passivhus har Procon utarbeidet kuldebroregnskap iht. NS3701. Det er utført kuldebroberegning i todimensjonale varmestrømsberegninger i HEAT2.

Prosjektleder geoteknikk:

Geoteknisk prosjektering for nytt tilbygg til Hulda Garborgs Hus på campus til Universitetet i Stavanger. Arbeidet inkl. sikring av bergskjæring i byggegrop med fjellbolter og sikring av graveskråninger med geonett og duk.

Utvikling & design av Vecora