Hove N2

Oppdragsgiver:
 Block Berge Bygg AS 

Arkitekt:
 Ark Vest  

Ferdigstillelse:
 2018

Kostnadsramme:
   

Areal:
 9200m²
 BRA

Næringsbygg på Hove i Sandnes. Coop Obs bygg og Rema 1000 butikk.

Bygningsfysisk prosjektering i tiltaksklasse 2.  Energiberegning, utarbeidelse av premissdokumnet, kvalitetssikring av byggdetaljer og deltakelse i særmøter.

Rådgivende ingeniør geoteknikk.
Beregning av grunntrykk, støttemurer og undergang.

Utvikling & design av Vecora