Høgevollsveien 14

Organisering og dokumentasjon av geotekniske grunnundersøkelser for 3 planlagte boligbygg i inntil 4. etasjer over felles p-kjeller, Sandnes.
Geoteknisk prosjektering for fundamentering og sikring av løsmasser i byggegrop. Detaljprosjektering av rørspunt avstivet med tre stagrader. Fundamentering på stålkjernepel. Detaljprosjektering av støttemur i naturstein og reconblokker.

Oppdragsgiver: Masiv Bygg AS

Ferdigstillelse 2019

18015

Utvikling & design av Vecora