Høgevollsveien 14


Organisering ogdokumentasjon av geotekniske grunnundersøkelser for 3 planlagte boligbygg i inntil 4. etasjer over felles p-kjeller, Sandnes.
Geoteknisk prosjektering for fundamentering og sikring av løsmasser i byggegrop. Detaljprosjektering av rørspunt avstivet med tre stagrader. Fundamentering på stålkjernepel.

18015

Utvikling & design av Vecora