Ferjekaier Brevik

3 kaier til El ferjen MS Sandøy

I alt tre nye kaier, i Brevik, på Sandøya og på Bjørkøya. Sandøya har ca 300 fastboende. Bjørkøya består for det meste av hytter. Kaiene trafikkeres av Sandøy nyelektrisk bil- og passasjerferje og passasjerbåten Løvøy. Sist nevnte trafikkeres hovedsaklig tre måneder om sommeren.

21-161

Utvikling & design av Vecora