Eplestien

Fire boligblokker på Tasta, Stavanger.

Utbygger: INEO
Arkitekt: Helen & Hard


Rådgivende ingeniør byggteknikk og bygningsfysikk.

Mer informasjon på prosjektets egen hjemmeside.

20-040

Utvikling & design av Vecora