Consulens Brygge

Consulens Brygge oppføres sør for Paradis ved innseilingen til Hillevågsvannet. Prosjektet består av totalt 4 boligblokker (BB1, BB2, BB3 & BB4) fordelt over en 2. etasjers parkeringskjeller (PKJ) under terreng. Blokkene består av 10 etasjer, hvor sokkeletasjen er boder og hybler/fellesområde, mens øvrige nivåer er leiligheter. Boligblokkene har bæresystem i betong og stål.

Prosjektet er et BIM-prosjekt, dvs. modellen er den sentrale informasjonsbasen i prosjektet og all prosjektering gjøres i modellen.

Consulens Brygge skal miljøsertifiseres, og ambisjonen er å oppnå BREAAM-NOR klassifiseringen Very Good.

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

19-053

Utvikling & design av Vecora