Comfort Hotel Square - Løkkeveien 41

Hotell i 6 etasjer bygget oppå et eksisterende parkeringsanlegg.
Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
Byggherre: Comfort Hotel Square
Arkitekt: Brandsberg Dahls Arkitektkontor AS
Årstall: 2008/2009

Utvikling & design av Vecora