CAN Kontorbygg

Can KontorbyggOppdragsgiver:
Sweco ASByggherre: Can AS
Arkitekt: Leiv Nes Arkitekter AS
Årstall:2012-2013

12036

Utvikling & design av Vecora