Campus II - Ullandhaug

Studentboliger i 3 blokker på 4. etasjer + nedgravd kjeller.
Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
Byggherre: Studentskipnaden 
Arkitekt: Rambøll AS
Årstall: 2010-2011

10018

Utvikling & design av Vecora