Bilsentrum , Forus

Oppdragsgiver:  PrefabDesign AS

Arkitekt:  Plank Arkitekter AS 

Byggherre:  Brødrene Kverneland AS 

Ferdigstillelse:  2015 / 2016 

Kostnadsramme:  kr 320.000.000 

Areal:  29.000 m² 

Energiklasse:  B 

Nordens største bilhus, for merkene Toyota, Mazda, Volvo, Ford  og Lexus. Bilhuset inneholder arealer for ny- og  bruktbilsalg, i tillegg til arealer for verksteder, dekkhotell og andre bilrelaterte  aktiviteter.

Procons oppdrag var utarbeidelse av premiss-  dokument  bygningsfysikk, tegninger og energiberegning, samt energimerking.  Todimensjonal  varmestrømsgberegning  for å fastsette kuldebroverdi, samt vurdere for å vurdere konsensfare.  Tegning  av tekkedetaljer og fallplaner for omvendt tak for biltrafikk. 

14066

Utvikling & design av Vecora