Besøkssenter Jernaldergården

Oppdragsgiver:  Kruse Smith  Entreprenør AS

Arkitekt:  NUNO Arkitekter AS

Byggherre:  Statsbygg

Ferdigstillelse:  Jan-18

Areal:  810 m²  BTA

Utarbeidelse av premissdokument, kvalitetssikring av byggdetaljer og relevant tegningsgrunnlag, utarbeidelse av kuldebroregnskap iht. NS3701, kuldebroberegning med HEAT2 og deltakelse i særmøter bygningsfysikk.

16074

Utvikling & design av Vecora