Auglendsmyrå 11

Byggherre: Smedvig
Oppdragsgiver: Smedvig
Vårt Oppdrag: Rådgivende ingeniør for byggeteknikk (RIB)  
Areal: 9500m2 

Utvikling & design av Vecora