ARK Site 4016

Kontorbygg på Auglendsmyrå.

RIB og Geoteknikk.

Modellering av grunnarbeider, kjeller, vegg til 5. etasje som er opplegg for utkrag.

BIM-prosjekt med 3D-armering og leveranse av modeller som arbeidsgrunnlag.

Smedvig Eiendom / Kruse Smith

18-029

Utvikling & design av Vecora