Ankerhagen - Tananger

Ankerhagen 3 bygg med 57 leiligheter, parkering i u.etg.
Oppdragsgiver: INEO Eiendom AS
Byggherre: Sentrumsgaarden AS
Arkitekt: Rambøll Arkitektur og Plan
Årstall: 2014 - 2015

Utvikling & design av Vecora