MILJØ

Klima og miljø satsningen har vokst ut av bygningsfysikken til å bli et eget men meget tverrfaglig satsningsområde. Vi har erfaringer med flere av leveransene i Breeam, Taksonomi og TEK17-krav. Procon er særs opptatt av at klima og miljø leveransene skal være tverrfaglig forankret, konkrete og ikke minst byggbare. Det er ofte derfor at flere av våre fagområder inkluderes i både større og mindre grad i utarbeidelsen av våre leveranser innenfor eksempelvis klimagassregnskap, klimatilpassning eller livsykluskostnads-beregniger.

  • Klimagassregnskap for materialer (TEK17)
  • Klimagassregskap for hele bygget
  • LCC-beregninger
  • Klimatilpasningsanalyse
  • Ombrukskartlegging (TEK17)
  • Miljøkartlegging

Kontakt driftansvarlig miljø for tilbud.

Utvikling & design av Vecora