GEOTEKNIKK

Procon har drevet sin avdeling i geoteknikk siden 2015. Vi utfører geoteknisk rådgivning i alle faser av prosjekter, fra tidligfase grunnundersøkelser til detaljprosjektering i byggefase og oppfølging på byggeplass.

Vi har et fast samarbeid med Romerike Grunnboring AS, en erfaren spesialist innen grunnboring. Kundekretsen varierer fra store veletablerte byggherrer til private utbyggere. Ta kontakt med en av våre geoteknikere for tilbud og spørsmål til våre tjenester.

Utvikling & design av Vecora