BYGNINGSFYSIKK

Bygningsfysikk i byggeprosjekter er et avgjørende verktøy for å forme robuste bygg med lang levetid og unngå fuktskader. Faget bygningsfysikk blir best ivaretatt når våre rådgivere blir engasjert tidlig i prosjekteringsfasen og kan påvirke prosjektene fra start til slutt. Procon RI prosjekterer bygningsfysikk i alle typer prosjekter – små og store.

• Bygningsfysisk strategi – Premissdokument

• Kvalitetssikring av byggdetaljer og løsninger

• Energiberegning og energimerking • Kuldebroberegning

• Kuldebroregnskap ifm. lavenergi- og passivhusstandard

• Fuktberegninger • Tilstandsanalyse • Uavhengig kontroll •Dagslysberegninger

Utvikling & design av Vecora