BYGNINGSFYSIKK

Bygningsfysikk i byggeprosjekter er et avgjørende verktøy for å forme robuste bygg med lang levetid og unngå fuktskader. Faget bygningsfysikk blir best ivaretatt når våre rådgivere blir engasjert tidlig i prosjekteringsfasen og kan påvirke prosjektene fra start til slutt. Procon RI prosjekterer bygningsfysikk i alle typer prosjekter – små og store.

• Bygningsfysisk strategi – Premissdokument

• Kvalitetssikring av byggdetaljer og løsninger

• Energiberegning og energimerking • Kuldebroberegning

• Kuldebroregnskap ifm. lavenergi- og passivhusstandard

• Fuktberegninger • Tilstandsanalyse • Uavhengig kontroll •Dagslysberegninger

Sunde og Kvernevik Bydelshus
Les mer
Stavanger Rådhus, Mulighetsstudie
Les mer
Nærbø Ungdomsskole - Svømmehall
Les mer
Hove N2
Les mer
Brueland Gård
Les mer
Bilsentrum , Forus
Les mer
Hulda Garborgs Hus
Les mer
Besøkssenter Jernaldergården
Les mer
Eneboliger
Les mer
Energiberegning - Salhusveien 218 - Solsiden
Les mer
Energiberegning - Marielunden
Les mer
Kontorbygg - Avaldnesgata 95 C
Les mer
Energiberegning - Tastarustå B4
Les mer
Energiberegning - Austråtthagen
Les mer
Energiberegning - Studentboliger - Campus II Ullandhaug
Les mer
Utvikling & design av Vecora