BYGG

Vi utfører prosjektering og rådgivning av bygg som omfatter alt- fra mindre eneboliger til store komplekse multifunksjonsbygg. Vi har lang erfaring med prosjektering i alle faser og alle typer bygg helt tilbake til 80 tallet. 

Betong-, tre- og stålkonstruksjoner har vært viktige arbeidsområder for firmaet i alle år. Procon har sentral godkjenning for prosjektering og uavhengig kontroll innen ansvarsområdet konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3. Procon har ansatte med meget høy kompetanse, som også sitter i faglige utvalg og forum. Vi har samarbeid med firma som utfyller og komplementerer oss på enkelte nisjeområder.

Vi har tro på deleingsmodellen fremover, og søker samarbeid med likesinnede. Vi ser aktivt etter muligheter for å påvirke prosjekter i GRØNN retning.

Utvikling & design av Vecora