GEOTEKNIKER

 • Geoteknisk rådgiving og prosjektering
 • Planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser
 • Dokumentasjon av grunnforhold

Din bakgrunn:

 • Sivilingeniør/ingeniør med kompetanse innen konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk eller miljørådgivning
 • Erfaring fra rådgiverbransjen, entreprenør, byggherre eller offentlig sektor
 • Du ønsker å være med å fronte bærekraft og miljøhensyn i våre prosjekter
 • Du jobber selvstendig, men forstår verdien i sparring med dyktige kolleger
 • Du er nysgjerrig og tillitsskapende
 • Du kommuniserer tydelig og direkte, men lytter til andres erfaringer og innspill
 • Du har en tydelig ansvarsfølelse og tverrfaglig forståelse


Arbeidsoppgaver:

 • Oppdragsledelse
 • Delta i prosjekteringsmøter med byggherre og andre prosjekterende
 • Oppfølging på byggeplass
 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere

Utvikling & design av Vecora