Tou Park 5 - Siriskjeret

4 etasjers boligblokk 2 etasjer parkering under.
Oppdragsgiver: NCC
Byggherre: Tou Park
Arkitekt: Alliance Arkitekter AS
Årstall: 2012 - 2013

12005

Utvikling & design av Vecora